Ang Lumang Simbahan at Kumbento ng Patnongon

NHCP Photo Collection, 2015

NHCP Photo Collection, 2015

NHCP Photo Collection, 2015
Location: Patnongon, Antique (Region VI)
Category: Buildings/Structures
Type: House of Worship    
Status: Level II: Historical marker  
Marker date: February 25, 2008
Installed by: National Historical Institute (NHI)
Marker text:
ANG LUMANG SIMBAHAN AT KUMBENTO NG PATNONGON

IPINATAYO NI P. MANUEL ASENSIO, OSA SA PATRONATO NI SAN AGUSTIN, 1860 AT NATAPOS SA PANGANGASIWA NI P. EUSTAQUIO HERIA, 1895. IDINISENYO NI P. JOAQUIN FERNANDEZ ANG PATIO, 1896. INILIPAT ANG PAMAMAHALA NG PAROKYA SA MILL HILL FATHERS NG INGLATERA, 1906. ISINAAYOS DULOT NG PINSALA NOONG HIMAGSIKANG FILIPINO, 1896 – 1899. AT NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG, 1941 – 1945. INILAGAK SA GUSALI NG KUMBENTO ANG AKADEMYA NG SAN AGUSTIN, 1962.

No comments:

Post a Comment