Simbahan ng Badoc

NHCP Photo Collection, 2008

NHCP Photo Collection, 2008
Location: Badoc, Ilocos Norte (Region I)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: Level II - With Marker
Marker Date: May 2, 1980
Marker Text:
ANG SIMBAHAN NG BADOC

ITINAYO NG MGA PARING AGUSTINO. DATING KAPILYA NG SINAIT NOONG 1591, NAGING PAROKO NOONG 1714 SA PAGTATAGUYOD NI SAN JUAN BAUTISTA. ANG SIMBAHAN AT ANG KUMBENTO NA KAPWA YARI SA BATO AT TISA AY MATIBAY AT ARTISTIKONG NAITAYO SA PANGANGASIWA NI REB. P VALENTIN BEOVIDE. ANG SIMBAHANG ITO AY ISA SA MGA BAHAY DALANGINAN NA NILOOBAN NG MGA SAMBAL NOONG PANAHON NG PAGHIHIMAGSIK NI ANDRES MALONG NOONG 1660-1661.


SI JUAN LUNA (1857-1899), ANG PANGUNAHING PINTOR NA PILIPINO, AY BININYAGAN SA SIMBAHANG ITO NOONG IKA-27 NG OKTUBRE, 1857. ANG KANYANG MGA KAPATID NA SINA NUMERIANA AT MANUEL ANDRES AY KAPWA BININYAGAN SA SIMBAHAN DING ITO.

No comments:

Post a Comment