Church of the Holy Sacrifice*NHCP Photo Collection
 
NHCP Photo Collection
                                        NHCP Photo Collection

Location: UP Diliman, Quezon City (Region NCR)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: National Historical Landmark

Legal Basis: Resolution No. 5, S. 2005
Marker Date: January 12, 2006
Marker Text:
CHURCH OF THE HOLY SACRIFICE

ITINAYO SA PAGGANYAK AT PAGPAPASIMUNO NG U.P CHAPLAIN, JOHN P. DELANEY, S.J., 1955. MAY DISENYONG PANG-ARKITEKTURA NI LEANDRO V LOCSIN; MAY MIYURAL NG ESTASYON NG KRUS NI VICENTE S. MANANSALA SA TULONG NI ANG KIUKOK; MAY KRUSIPIHO AT ALTAR NA NILILOK NI NAPOLEON V ABUEVA; MAY MIYURAL NA RIVER OF LIFE TERRAZO SA SAHIG NI ARTURO R. LUZ. BINUO SA PAMUMUNO NI INHENYERO DAVID M. CONSUNJI, KONTRAKTOR, AT PANGANGASIWA NI INHENYERO FELISBERTO G. REYES. IPINATUPAD ANG DISENYO NG IP . Kt WIRENYERO ALFREDO L. JUINIO; ANG DISENYO AT INSTALASYON NG SISTEMA NG PATUBIG NI INHENYERO LAMBERTO UN OCAMPO AT SISTEMA NG ELEKTRISIDAD NINA INHENYERO JOSE M. SEGOVIA AT AGAPITO S. PINEDA. NATATANGING HALIMBAWA NG MAKABAGONG ARKITEKTURA ANG UNANG KAPILYANG PABILOG AT UNANG THIN-SHELL DOME SA BANSA. ISANG BANTAYOG NG SINING AT TALINO SA PAGLIKHA NG MGA BINANGGIT NA PAMBANSANG ALAGAD NG SINING. IPINAHAYAG NA MAHALAGANG YAMANG PANGKALINANGAN NG PAMBANSANG MUSEO AT PAMBANSANG PALATANDAANG PANGKASAYSAYAN NG PAMBANSANG SURIANG PANGKASAYSAYAN, DISYEMBRE 2005.


No comments:

Post a Comment