Ang Kapilya ng Ermita*

NHCP Photo Collection, 2009
NHCP Photo Collection
Location: Dumangas, Iloilo (Region VI)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: National Historical Landmark

Marker Date: August 26, 1989
Marker Text:
ANG KAPILYA NG ERMITA

SA BISA NG KAUTUSAN NG PANGULO BILANG 260, 1 AGOSTO 1973, NA SINUSUGAN NG MGA KAUTUSAN BILANG 375,14 ENERO 1974, AT BILANG 1505, 11 HUNYO 1978, ANG KAPILYANG ITO AY IPINAHAYAG NG PAMBANSANG PALATANDAANG MAKASAYSAYAN.

No comments:

Post a Comment