Cuartel de Santa LuciaLocation: (former DPWH Testing Laboratory) Calle Sta. Lucia, Intramuros, Manila (NCR)
Category: Structure
Type: Ruins
Status: Level II - With Marker
Marker Date: August 4, 1990
Marker Text: 
CUARTEL DE SANTA LUCIA 
(SANTA LUCIA BARRACKS)

SA POOK NA ITO, ANG CLIARTEL DE LA ARTILLERIA DE MONTAIVA AY NATAPOS IPINAGAWA NI THOMAS SANZ, INHINYERO NG HUKBO SA PANAHON NG PANUNUNGKULAN NI GOBERNADOR HENERAL JOSE Y VARGAS, 1781. GINAMIT BILANG BARRACKS NG KONSTABULARYO NG PILIPINAS, 1901. NAGING PAARALAN NG MGA PINUNO NG KONSTABULARYO, PEBRERO 17, 1905. DITO ANG MGA BAGONG HIRANG NA PINUNO AY NAG-AARAL NG BATAS AT WIKANG KASTILA SA LOOB NG TATLONG BUWAN. BUKOD PA SA GINAGAWA NILANG PAGSASANAY AT ADMINISTRASYONG PANG MILITAR. NALIPATSANGAYO'Y LUNGSOD NG BAGUIO 1908. NASIRA NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG AT MUL.A SA MGA NALALABING PADER, AY PINASIMULANG PAPANUMBALIKIN NG KONSTABULARYO NG PILIPINAS ANG BARRACKS NA ITO.

1 comment:

  1. It used to be where the DPWH's Bureau of Materials and Quality Control squatted. none of the employees there knew of its history, they just used it as office and laboratory for construction materials testing ah oh yes, they maintained a small commune of live-in employee residents there before it was transferred to EDSA, Quezon City

    ReplyDelete