Bulwagang Paraninfo

Main stairs leading to the Paraninfo (now UST Museum)
Location: UST Main Building, Espana, Manila (Region NCR)
Category: Building
Type: Auditorium

Status: Level II - With Marker
Marker Date: December 16, 1981
Marker Text:
BULWAGANG PARANINFO
SA BULWAGANG ITO, PARANINFO, PAMANTASAN NG SANTO TOMAS, NOONG 16 DISYEMBRE 1941, SA ISANG MAIKLING SEREMONYA NA PINANGUNAHAN NINA MEDYOR HENERAL BASILIO J. VALDES, PUNO NG KALULUPAN, HUKBO NG PILIPINAS, AT BRIGADYER HENERAL FIDEL V. SEGUNDO, SUPEREINTENDE, ACADEMYA MILITAR NG PILIPINAS. ANG MGA KLASE NG 1942 AT NG 1943 AY NAKOMISYON SA HUKBO AT PINADALA SA DIGMAAN. ANG MGA KLASE NG 1944 AT NG 1945 NANG LUMAON AY NAPATANYAG BILANG MGA TAGAPAGTATAG AT KASAPI NG MGA PANGKAT NG GERILYA. ANG MGA GURO AY NAGSILISAN AT TUMALAGA SA DIGMAAN, AT ANG AKADEMYA AY NASARA. LABINDALAWA SA MGA OPISYAL AT TATLUMPU'T SIYAM SA MGA KADETENG DUMALO RITO AY NAMATAY SA PAKIKIPAGLABAN SA BATAAN AT SA IBA PANG DAKO NOONG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG.

No comments:

Post a Comment