Battle Site Memorial of Pulang Lupa*NHCP Photo Collection
Location: Torrijos, Marinduque (Region IV-A) 
Category: Site
Type: Site
Status: National Historical Landmark
Marker Date: September 13, 2000
Marker Text:
ANG LABANAN SA PULANG LUPA

DITO NAGANAP ANG MADUGONG LABANAN NG HUKBONG PILIPINO SA PAMUMUNO NI TENYENTE-KORONEL 1vIAXIMO ABAD AT HUKBONG AMERIKANO SA PAMUMUNO NI KAPITAN DEVEREUX SHIELDS NOONG SETYEMBRE 13, 1900. NAGTAGUMPAY ANG MGA PILIPINO SA LABANANG ITO. 

SA BISA NG KAUTUSAN NG PANGULO BILANG 260, AGOSTO 1, 1978 NA SINUSUGAN NG KAUTUSAN NG PANGULO BILANG 1505, I-IUNYO 11, 1978, ANG POOK NA ITO AY IPINAHAYAG NA PAMBANSANG PALATANDAANG MAKASAYSAYAN NOONG SETYEMBRE 24, 1991.

No comments:

Post a Comment