Casa Real Shrine*

NHCP Photo Collection

Location: Malolos, Bulacan (Region III)
Category: Building
Type: NHCP Museum
Status: National Shrine

Marker Date: June 11, 1990
Marker text:
CASA REAL

UNANG IPINATAYONG YARI SA KAWAYAN AT KOGON,1580; PINAAYOS SA KAHOY AT NIPA NOONG IKA-16 NA DANTAON. IPINAGAWANG YARI SA BATO, 1767; NG LADRILYO AT MORTAR 1786, PAMULING IPINATAYO, 1843, PINAGANDA AT NAGKAROON NG BALKONAHE, 1918. NAGING TANGGAPAN NG GOBERNADORCILLO NOONG PANAHON NG KASTILA; TESORERIYA NG PAMAHALAANG KASTILA NOONG PANAHON NG PANANAKOP NG MGA INGLES SA MAYNILA; DITO NILIMBAG ANG LA INDEPtNDENCIA, EL HERALDO DE LA INDEPENDENCIA, EL HERALDO DE LA REVOLUCION, KALAYAAN, AT KAIBIGAN NG BAYAN. NASIRA SA KALAUNAN AT MULA SA NALALABING PADER AT HALIGI, PINASIMULANG AYUSIN AT PAPANUMBALIKIN SA DATING KAAYUSAN ANG MAKASAYSAYANG GUSALING ITO,1980.


__________________

A reconstruction of the building that once housed the National Treasury. This was also where the revolutionary publications, Kalayaan and La Independencia were printed.

Virtual tour (Flash plug-in needed): Click here!

1 comment:

  1. You want to buy the grooving machine price in india to get low cost ask the dealer sendhamarai engineering is one of authorised dealer in india.

    ReplyDelete