Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark*

NHCP Photo Collection

Location: Nagcarlan, Laguna (Region IV-A)
Category: Structure

Type: Cemetery, NHCP Museum

Status: National Historical Landmark


This is a Spanish colonial period cemetery in the Philippines with an underground crypt. The subterranean setting served as meeting place for the Revolution leaders in Laguna.

Virtual tour (Flash plug-in needed): Click here!

Marker Text:

SEMENTERYO SA ILALIM NG LUPA NG NAGCARLAN

ANG NAIIBA AT NAG IISANG SEMENTERYONG ITO SA PILIPINAS AY ITINAYONG MGA MISYONERONG  PRANSISKANO SA PANGANGASIWA NI PADRE VICENTE VELLOC NOONG 1845, KASABAY NG PAGTATAYONG MULI NG PINALAKING SIMBAHAN NI SAN BARTOLOME AT PAGTATAYO NG KUMBENTO. DITO NG PULONG NG PALIHIM ANG MGA PINUNO NG HIMAGSIKAN SA LAGUNA NOONG 1896.

SA BISA NG KAUTUSAN NG PANGULO BILOANG 260, AGOSTO 1, 1973, NA SINUSUGAN NG KAUTUSAN BILANG 1515, HUNYO 11, 1978, ANG SEMENTERYONG ITO AY IPINAHAYAG NA PAMBASANG PALATANDAANG MAKASAYSAYAN.

No comments:

Post a Comment