Kapilya ng San JacintoLocation: San Jacinto, Cagayan (Region II)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: Level II - With Marker
Marker Date: 1982
KAPILYA NG SAN JACINTO

ITINAYO NG MGA DOMINIICANO NOONG 1604 SA KARANGALAN NI SAN JACINTO. MULING ITINAYO NI FRAY BERNABE DE LA MAGDALENA AT PINASINAYAAN NOONG AGOSTO 16, 1724. DITO ITINATAG AT IPINAG-UTOS NI DON JOSEPH ARZADUN DE REBOLLEDO NG AUDIENCIA REAL DE MANILA ANG PONDONG PAMPAMAYANAN AT ALITUNTUNIN SA MAMAMAYAN NG CAGAYAN NOONG 1739. PINALAMUTIHAN NG MGA MAMAMAYAN SA PAMAMATNUBAY NI GOBERNADORSILYO DOMINGO BALINO AT PINANGANLANG HERMTlA DE PIEDRA DE SAN jACINTO NOONG 1722. GINAMIT NA KUWARTEL NG MGA MANGHIHIMAGSIK AT KANLUNGAN NG MGA SUNDALONG AMERIKANO NOONG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO. KASALUKUYANG PINAMAMAHALAAN NG ST. PAUL SISTERS.

No comments:

Post a Comment