Ang Unang Limbagan sa Pilipinas

The U.S.T. Press Building was destroyed in 1990 to construct the Beato Angelico Building.

UST Press Building, 1950
Location: UST Campus, Espana, Manila (Region NCR)
Category: Building
Type: Printing Press

Status: Level II - With Marker
Marker Date: 1943

Marker Text:
ANG UNANG LIMBAGAN SA PILIPINAS

ISA SA LALONG PINAKAMATANDA SA DAIGDIG. ITINATAG NG MGA PARING DOMINIKO SA TULONG NG MGA NABINYAGANG INTSIK AT PILIPINO SA KUMBENTO NG BINUNDOK UNANG NILIMBAG NA PAUKIT SA KAHOY: DOCTRINA CRISTIANA. KASTILA'T INTSIK AT KASTILA'T TAGALOG, 1593. UNANG LIMBAG SA TITIK: EXCELENCIAS DEL ROSARIO 1602. PAGKALIPAT SA PAGAMUTAN SA SAN GABRIEL, BINONDO, AY LUMIMBAG DITO NOONG 1622-1623 NG MGA AKLAT SA WIKANG KASTILA AT HAPON. INILIPAT SA PAMANTASAN NG STO. TOMAS, SA INTRAMUROS NOONG 1625. NATATAG NA PATULUYAN SA GUSALING ITO NOONG 1940.

No comments:

Post a Comment