Kutang San Diego

© Nickrds09/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

© Nickrds09/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

Location: San Diego Fortress, Gumaca, Quezon
Category: Structure
Type: Fortification
Status: With Marker
Marker Date: March 17,1981 
Marker Text: 
KUTANG SAN DIEGO

YARI SA  TINABTAB NA BATO AT MAY BUBONG NA TISA, ANG KUTANG ITO ANG TANGING NALALABI NA IPINATAYO NG MGA KASTILA SA PANGANGASIWA NG MGA PARING PRANSISKANO NOONG HULING BAHAGI NG IKA-18 SIGLO UPANG IPAGTANGGOL ANG BAYAN LABAN SA PAGSALAKAY NG MGA TULISANG-DAGAT. SA PAGITAN NG DALAWANG MUOG, SI P.FRANCISCO COSTA AY NGPATAYO NOONG 1850 NG MATIBAY NA PADER NA YARI SA APOG AT BATO UPANG  IPAGSANGGALANG ANG BAYAN BUHAT  SA HANGING MULA SA HILAGANG - SILANGAN.

No comments:

Post a Comment