Birthplace of Claro M. Recto*

                                              NHCP Photo Collection
                             
Photo from Tiaong LGU website

Location: Tiaong, Quezon (Region IV-A)
Category: Site
Type: Site
Status: National Historical Site
Marker Date: February 8, 1984
Marker Text:
CLARO M. RECTO

MAKABAYAN, ESTADISTA, PARLAMENTARYAN, HUKOM, MAMBABATAS, AWTOR AT ORADOR. ISINILANG SA TIAONG, QUEZON, NOONG PEBRERO 8, 1890, NAGTAPOS NG A.B. SA ATENEO DE MANILA 1909; LL.B. AT LL.M., PAMANTASAN NG SANTO TOMAS, 1913 AT 1914; LL.D. HONORIS CALISA, PAMANTASAN NG MAYNILA, 1936; AT PAMANTASAN NG ARELLANO, 1949, KINATAWAN NG BATANGAS AT LIDER NG MINORYA NG MABABANG KAPULUNGAN. SENADOR, AT PANSAMANTALANG PANGULO AT LIDER MAYORYA NG SENADO NG PILIPINAS. PANGULO, KONSTITUSYONAL KUMBENSYON AT AMA NG SALIGANG-BATAS NG PILIPINAS, 1934-1935.

KASAPI SA BAR NG KATAAS-TAASANG HUKUMAN NG ESTADOS UNIDOS AT KATULONG NG MAHISTRADO NG KATAAS-TAASANG HUKUMAN NG PILIPINAS. MAY-AKDA NG TULANG BAJO LOS COCOTEROS, DULANG SOLO ENTRE LAS SOMBRAS, AT MARAMING AKLAT PAMBATAS AT PANGKASAYSAYAN. NAMATAY SA ROMA NOONG OKTUBRE 2, 1960.

No comments:

Post a Comment