Simbahan ng Boac*

NHCP Photo Collection, 2009


Location: Boac, Marinduque (Region IV-B)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: National Historical Landmark
Marker Date: 1972
Marker Text:
SIMBAHAN NG BOAC

DAMBANA NG BANAL NA INA NG BIGLANG AWA NA ITINAYO NOONG 1792. NANINIWALA ANG IvIGA TAO NA SIYA ANG NAGLIGTAS SA PAGSALAKAY NG MGA MORO NOONG IKA-18 DANTAON. DITO BININDISYUNAN ANG BANDILA NG HIMAGSIKAN NA DALA NI CANUTO VARGAS NOONG 1849. ANG PARI NG PAROKYA, SATURNINO TRINIDAD, AY TUMULONG KAY KAPITAN H.H. BANDHOLTZ, U.S.A., SA PAGPAPASUKO KAY KORONEL MAXIMO ABAD SA 300 MANGHIHIMAGSIK.

No comments:

Post a Comment