Bulwagang Lungsod ng Maynila
Location: Ermita, Manila (Region NCR)
Category: Building
Type: Government Center
Status: Level II - With Marker
Marker Date: June 24, 1977

Marker Text:
BULWAGANG LUNGSOD NG MAYNILA

ANG UNANG AYUNTAMIENTO AY ITINATAG SA INTRAMUROS NOONG 1571. ANG UNANG GUSALI NG BULWAGANG LUNGSOD NG MAYNILA NA YARI SA TABLA AY ITINAYO SA POOK NA ITO NOONG MARSO 7, 1904 SA PANUNUNGKULAN NI ALKALDE ARSENIO CRUZ HERRERA. ANG UNANG BATO NG GUSALING ITO AY INILAGAK NI PRESIDENTE MANUEL L. QUEZON NOONG OKTUBRE 1937 AT ANG UNANG BAHAGI NITO SA MAY PANULUKANG TAFT AT P. BURGOS AY NATAPOS AT GINAMIT NOONG 1939. ANG KABUUAN NG GUSALI KASAMA ANG TORE AY ITINAYO NOONG 1941 AT PINASINAYAAN NOONG AGOSTO 19, 1941 SA PANAHON NG PA NUNUNGKULAN NI ALKALDE EULOGIO RODRIGUEZ. HALOS NASIRA NOONG 1945, LIBITASYON NG MAYNILA. SUMUKO ANG MGA HAPON KAY HEN. DOUGLAS MACARTHUR SA ISANG PARTE NG GUSALI NA ITO NA NASIRA NG DIGMAAN. ANG GUSALI AY MULING ITINAYO NG UNTI-UNTI NOONG 1946 NG PAMAHAL.AANG AMERIKANO SA BISA NG PHILIPPINE REHABILITATION ACT 1946.

No comments:

Post a Comment