Church of San Sebastian Historical Landmark*

NHCP Photo Collection


Location: Quiapo, Manila (Region NCR)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: National Historical Landmark

Marker Date: 1934, January 29, 1977
Marker Text:
CHURCH OF SAN SEBASTIAN

SA BISA NG KAUTUSAN NG PANGULO BILANG 260, AGOSTO 1, 1973 NA SINUSUGAN NG KAUTUSAN BILANG 375, ENERO 14, 1974, ANG SIMBAHANG ITO AY IPINAHAYAG NA PAMBANSANG PALATANDAANG MAKASAYSAYAN.


No comments:

Post a Comment