Central United Methodist Church


Location: 694 Kalaw St., Ermita, Manila (Region NCR)
Category: Building
Type: House of Worship
Status: Level II - With Marker
Marker Date: May 29, 1985
Marker Text:
CENTRAL UNITED METHODIST CHURCH

KAUNA-UNAHANG IGLESIA NG PROTES-TANTE SA PILIPINAS, NAGSIMULA NOONG MARSO 5, 1899 UPANG MANGARAL SA MGA AMERIKANO AT PAGKARAAN SA MGA PILIPINO. PINASINAYAAN ANG UNANG KAPILYA SA POOK NA ITO NOONG DI-SYEMBRE 23, 1901. PINALITAN NG BATONG GUSALI NOONG 1906. INAYOS AT NAGING KATEDRAL NOONG 1932. NASIRA NOONG IKALAWANG DIG-MAANG PANDAIGDIG. MULING ITINAYO TULAD NG DATI RING ANYO AT PINASINAYAAN NOONG DISYEMBRE 25, 1949. PINANGALANAN CENTRAL METHODIST EPISCOPAL CHURCH; PAGKATAPOS CENTRAL STUDENT CHURCH, SUMUNOD CENTRAL METHODIST CHURCH AT SA KASALUKUYAN AY CENTRAL UNITED METHODIST CHURCH.

No comments:

Post a Comment