Simbahan ng Pakil

© Richard Eusebio/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0
© Ramon FVelasquez/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

Location: Pakil, Laguna
Category: Building
Type: House of Worship
Status: With Marker
Marker Date: September  18, 1988
Marker Text:
ANG SIMBAHAN NG PAKIL

IPINATAYONG YARO SA KAWAYAN AT NIPA NI PADRE FRANCISCO BARAJAS SA PATRONATO NI SAN PEDRO DE ALCANTARA NANG ANG PAKIL AY MAHIWALAY SA PAETE, 1676. IPINAGAWA  AT SIMBAHANG BATO NI PADRE FERNANDO HARO,1732; NASUNOGM AT GANAP N NATAPOS,1767, DINUGTUNGAN ANG TORE,1777;

IDINAMBANA ANG BIRHEN NG TURUMB, 1788; NASUNOG NA MULI, 1851 AT IPINAAYOS NI PADRE JUAN DE DIOS VILLAYOS. INILAGAY ANG KISAME AT PINADORADO ANG ALTAR  NI PADRE PAULINO CAMBA, 188. SINIRANG MULI NG LINDOL, 1937 AT PINAAYOS NO PADRE FEDERICO DIAZ PINES SA TULONG KAPISANANG UNIDAD CATOLICA. GINAWANG MARMOL ANG ALTAR NI PADER JOSEPH REGAN AT KINONSAGRAHAN NI OBISPO ALEJANDRO OLAILA,1959. PINAAYOS ANG TORE AT KISAME SA PAMAMAHALA NG PARISH COUNCIL OF THE LAITY,1980-84.

No comments:

Post a Comment